राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर

राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर: राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर के नाम व स्थान की जानकारी यहाँ दी गयी है।

राजस्थान राज्य में स्थित कुछ प्रमुख व प्रसिद्ध मन्दिर के नाम व स्थान की जानकारी निम्नवत है —

राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

मंदिर का नाम    —    स्थान 

1. अद्भुतनाथ मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

2. अचलेश्वर महादेव मन्दिर — अचलगढ़ दिलवाड़ा (आबू)

3. आँसिया के मन्दिर — आँसिया (जोधपुर)

4. अम्बिका माता मन्दिर — जगत

5. अर्बूदा देवी मन्दिर — आबू

6. ब्रह्मा मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)

7. भन्डसर मन्दिर (जैन मन्दिर) — बीकानेर

8. बदोली मन्दिर — मेवाड़

9. चिन्तामणि मन्दिर — बीकानेर

10. चामुण्डा देवी मन्दिर — जोधपुर किला (जोधपुर)

11. दिगम्बर जैन मन्दिर — अलवर

12. धुनीनाथ मन्दिर — बीकानेर

13. द्वारिकानाथ मन्दिर — कंकरोली

14. धूलेश्वर मन्दिर — आबू

15. दिलवाड़ा जैन मन्दिर —आबू

16. गौमुख मन्दिर — आबू

17. गोविन्ददेव जी का मन्दिर —जयपुर

18. गणेश मन्दिर — जयपुर

19. घाटेश्वर मन्दिर — बरोली (कोटा)

20. हर मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में )

21. हनुमान मन्दिर — गलताजी (जयपुर)

22. जैमल मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में)

23. जगदीश मन्दिर — उदयपुर

24. जम्बु मार्गेश्वर मन्दिर — बून्दी

25. कुम्भा श्याम मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)

26. काली मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)

27. काली माता मन्दिर — भरतपुर

28. कर्णीमाता मन्दिर — देशनोक (बीकानेर)

29. कुंज बिहारी मन्दिर — जोधपुर किला

30. कपार्दा के मन्दिर — रनकपुर (जोधपुर)

31. काली का मन्दिर — आमेर (जयपुर)

32. कान्तीनाथ जैन मन्दिर — अचलगढ़ (आबू)

33. लक्ष्मीनारायण मन्दिर — बीकानेर

34. लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर — जैसलमेर

35. लोदरवा जैन मन्दिर — लोदरवा (जैसलमेर)

36. मीरा मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

37. महावीर जी मन्दिर — श्री महावीर जी

38. महामंगलेश्वर मन्दिर — बून्दी (बून्दी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर)

39. नीलकंठ महादेव मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

40. नीलकंठ महादेव मन्दिर — अलवार

41. नीलकंठ महादेव मन्दिर — कोटा

42. रनकपुर जैन मन्दिर — रनकपुर

43. रक्तदन्तिका मन्दिर — सतूर (बूंदी)

44. सूर्य मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

45. समिदेश्वर मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

46. सोनी मन्दिर (जैन मन्दिर) — अजमेर

47. सावित्री मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)

48. सूर्य मन्दिर — जयपुर

49. सिंधी जी के जैन मन्दिर — साँगानेर (जयपुर)

50. सास-बहू का मन्दिर — उदयपुर

51. श्रीनाथ जी — नाथद्वार

52. सन्चौर मन्दिर — जालौर

53. शिव देवरा मन्दिर —रामगढ़ (कोटा)

54. शीतलेश्वर मन्दिर — झालरपाटन (कोटा)

55. सम्भावनाथ मन्दिर (जैन मन्दिर) — जैसलमेर

56. श्री रघुनाथ जी मन्दिर — नक्की झील (आबू)

57. तेजपाल मन्दिर (जैन मन्दिर) —आबू

58. वरूण मन्दिर — बूंदी

59. विष्णु मन्दिर — केशोरायपाटन (बूंदी)

60. विमल शाही मन्दिर (जैन मन्दिर) — आबू

 

मन्दिर स्थान
शिला देवी का मन्दिर आमेर
सूर्य मन्दिर आमेर
नसियां जी का मन्दिर अजमेर
नीलकण्ठ महादेव मन्दिर अलवर और कोटा
ऊषा मन्दिर बयाना
ब्राह्मी माता मन्दिर बारां
सीमल माता का मन्दिर बसंतगढ़
लक्ष्मण जी का मन्दिर भरतपुर
सुगाली माता मन्दिर बिजौलिया
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर बीकानेर
बूढ़ादीत सूर्य मन्दिर बूढ़ादीत
जटाशंकर महादेव मन्दिर चित्तौड़गढ़
मीरा बाई मन्दिर चित्तौड़गढ़
काली मन्दिर चित्तौड़गढ़
छींच का ब्रह्माजी का मन्दिर छींच
करणीमाता मन्दिर देशनोक
कुंवारी कन्या व रसिया का मन्दिर दिलवाड़ा
कुंजनाथ स्वामी का मन्दिर दिलवाड़ा
मोती डूंगरी श्रीगणेश मन्दिर जयपुर
गोविन्द देव मन्दिर जयपुर
गोकुलनाथ मन्दिर जयपुर
बिड़ला मन्दिर जयपुर
ताड़केश्वर मन्दिर जयपुर
पारसनाथ मन्दिर जैसलमेर
ऋषभदेव जैन मन्दिर जैसलमेर
जैन मन्दिर जैसलमेर
सम्भवनाथ मन्दिर जैसलमेर
सात सहेलियों का मन्दिर झालरापाटन
रानी सती मन्दिर झुंझुनू
कुंज बिहारी मन्दिर जोधपुर
अचलनाथ जी का मन्दिर जोधपुर
राजरणछोड़ जी का मन्दिर जोधपुर
गंगश्याम जी का मन्दिर जोधपुर
भूतनाथ मन्दिर जोधपुर
भैरूबाग जैन मन्दिर जोधपुर
द्वारिकाधीश मन्दिर काकरोली
कलिंजरा जैन मन्दिर कलिंजरा
कंसुआ शिव मन्दिर कंसुआ
कैला देवी मन्दिर करौली
विभीषण मन्दिर कैथून
श्री श्याम जी का मन्दिर खाटू श्याम जी
नवग्रह मन्दिर किशनगढ़
रंगवादी मन्दिर कोटा
कपिलदेव जी मन्दिर कोलायत
महावीरजी का मन्दिर महावीरजी
33 करोड़ देवता की साल मण्डोर
दिलवाड़ा जैन मन्दिर माउण्ट आबू
अचलेश्वर महादेव मन्दिर माउण्टआबू
अर्बुदा देवी का मन्दिर माउण्ट आबू
बालाजी मन्दिर मेंहदीपुर
आशापुरी मन्दिर मोदरान
श्रीनाथ जी मन्दिर नाथद्वारा
चामुण्डा माता का मन्दिर नीमाज
माताजी का मन्दिर ओसियां
शीतलेश्वर महादेव मन्दिर पाली
निम्बोरानाथ महादेव मन्दिर पाली
सोमनाथ का मन्दिर पाली
पराहेड़ा शिव मन्दिर पराहेड़ा
आत्मेश्वर महादेव मन्दिर पुष्कर
श्रीरंगनाथ जी का मन्दिर पुष्कर
ब्रह्मा मन्दिर पुष्कर
वाराह मन्दिर पुष्कर
रमावैकुण्ठ मन्दिर पुष्कर
पार्वती मन्दिर पुष्कर
बद्रीनारायण मन्दिर पुष्कर
नाथद्वारा मन्दिर राजसमंद
रणकपुर जैन मन्दिर रणकपुर
श्रीगणेश मन्दिर रणथम्भौर
केसरियानाथ जी का मन्दिर ऋषभदेव
हर्षनाथ मन्दिर सीकर
मल्लीनाथ जी का मन्दिर तिलवाड़ा
त्रिपुरी सुन्दरी मन्दिर तिलवाड़ा
वाराह देवी का मन्दिर टोडारायसिंह
गोपीनाथ जी का मन्दिर टोडारायसिंह
चारमुख मन्दिर उदयपुर
एकलिंगजी का मन्दिर उदयपुर
सास-बहू मन्दिर उदयपुर
कुम्भ श्याम मन्दिर उदयपुर
जगदीश मन्दिर उदयपुर
नागेश्वर पार्श्वनाथ मन्दिर उन्हेल

पढ़ें राजस्थान का सामान्य ज्ञान (Topic wise)

2 Comments

प्रातिक्रिया दे

Your email address will not be published.