राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर

राजस्थान राज्य में स्थित कुछ प्रमुख व प्रसिद्ध मन्दिर के नाम व स्थान की जानकारी निम्नवत है —

राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

मंदिर का नाम    —    स्थान 

1. अद्भुतनाथ मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

2. अचलेश्वर महादेव मन्दिर — अचलगढ़ दिलवाड़ा (आबू)

3. आँसिया के मन्दिर — आँसिया (जोधपुर)

4. अम्बिका माता मन्दिर — जगत

5. अर्बूदा देवी मन्दिर — आबू

6. ब्रह्मा मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)

7. भन्डसर मन्दिर (जैन मन्दिर) — बीकानेर

8. बदोली मन्दिर — मेवाड़

9. चिन्तामणि मन्दिर — बीकानेर

10. चामुण्डा देवी मन्दिर — जोधपुर किला (जोधपुर)

11. दिगम्बर जैन मन्दिर — अलवर

12. धुनीनाथ मन्दिर — बीकानेर

13. द्वारिकानाथ मन्दिर — कंकरोली

14. धूलेश्वर मन्दिर — आबू

15. दिलवाड़ा जैन मन्दिर —आबू

16. गौमुख मन्दिर — आबू

17. गोविन्ददेव जी का मन्दिर —जयपुर

18. गणेश मन्दिर — जयपुर

19. घाटेश्वर मन्दिर — बरोली (कोटा)

20. हर मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में )

21. हनुमान मन्दिर — गलताजी (जयपुर)

22. जैमल मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में)

23. जगदीश मन्दिर — उदयपुर

24. जम्बु मार्गेश्वर मन्दिर — बून्दी

25. कुम्भा श्याम मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)

26. काली मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)

27. काली माता मन्दिर — भरतपुर

28. कर्णीमाता मन्दिर — देशनोक (बीकानेर)

29. कुंज बिहारी मन्दिर — जोधपुर किला

30. कपार्दा के मन्दिर — रनकपुर (जोधपुर)

31. काली का मन्दिर — आमेर (जयपुर)

32. कान्तीनाथ जैन मन्दिर — अचलगढ़ (आबू)

33. लक्ष्मीनारायण मन्दिर — बीकानेर

34. लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर — जैसलमेर

35. लोदरवा जैन मन्दिर — लोदरवा (जैसलमेर)

36. मीरा मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

37. महावीर जी मन्दिर — श्री महावीर जी

38. महामंगलेश्वर मन्दिर — बून्दी (बून्दी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर)

39. नीलकंठ महादेव मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

40. नीलकंठ महादेव मन्दिर — अलवार

41. नीलकंठ महादेव मन्दिर — कोटा

42. रनकपुर जैन मन्दिर — रनकपुर

43. रक्तदन्तिका मन्दिर — सतूर (बूंदी)

44. सूर्य मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

45. समिदेश्वर मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

46. सोनी मन्दिर (जैन मन्दिर) — अजमेर

47. सावित्री मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)

48. सूर्य मन्दिर — जयपुर

49. सिंधी जी के जैन मन्दिर — साँगानेर (जयपुर)

50. सास-बहू का मन्दिर — उदयपुर

51. श्रीनाथ जी — नाथद्वार

52. सन्चौर मन्दिर — जालौर

53. शिव देवरा मन्दिर —रामगढ़ (कोटा)

54. शीतलेश्वर मन्दिर — झालरपाटन (कोटा)

55. सम्भावनाथ मन्दिर (जैन मन्दिर) — जैसलमेर

56. श्री रघुनाथ जी मन्दिर — नक्की झील (आबू)

57. तेजपाल मन्दिर (जैन मन्दिर) —आबू

58. वरूण मन्दिर — बूंदी

59. विष्णु मन्दिर — केशोरायपाटन (बूंदी)

60. विमल शाही मन्दिर (जैन मन्दिर) — आबू

पढ़ें राजस्थान का सामान्य ज्ञान (Topic wise)

प्रातिक्रिया दे

Your email address will not be published.

*